مشتری گرامی
با سلام و ضمن تشکر از زمان گذاری شما، این واحد تصمیم دارد به منظور ارائه خدماتی بهتر و موثرتر، از دید سرمایه های اصلی خود، شما مشتریان محترم، مورد ارزیابی قرارگیرد. احتراماً خواهشمند است با پاسخ گویی به سوالات زیر ما را در اجرای این امر یاری فرمائید.
امتیاز داده شده بر اساس میزان رضایت شما می باشد که 1 نشانگر کمترین و 7 نشانگر بیشترین میزان رضایت می باشد.
1. کیفیت پاسخگویی تلفنی (*)
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
2. سرعت ارائه خدمات پس از اعلام مشتری (*)
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
3. رعایت اصول اخلاقی/نحوه بر خورد با مشتری (*)
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
4. چگونگی انجام نظافت اولیه دستگاه (*)
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
5. مهارت فنی پرسنل (*)
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
6. میزان تجهیز به ابزار و قطعات مورد نیاز (*)
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
7. برطرف نمودن عیوب مشخص شده توسط مشتری (*)
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
8. میزان هزینه نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده (*)
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
 
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام شرکت
ورودی نامعتبر
تلفن تماس
ورودی نامعتبر