گارانتی


 

 

 

مشتریان محترمی که دارای برگ گارانتی شرکت اطمینان گستر بوده وتقاضای تمدید مدت زمان گارانتی دستگاه خود را دارند می توانند با پر کردن بخش تمدید گارانتی تقاضای خود را ارسال نمایند.

چنانچه شما مشتری محترم دستگاه تسمه کش، استرچ یا چسب زن داشته و نیاز  به استفاده از خدمات گارانتی این مرکز را دارید، می توانید فرم تقاضای گارانتی را پر نموده و ارسال نمائید.