تعمیر و تنظیم


 

 

 

هدف از تعمیر و تنظیم رفع عیب یا عیوب احتمالی دستگاه می باشد که طی مراحل زیر اجرا می گردد:

  1. تست اولیه و عیب­یابی: پس از پذیرش دستگاه توسط کارشناس مربوطه بررسی و عیوب اولیه آن شناسایی می شوند تا در صورت نیاز پیش فاکتور جهت اطلاع مشتری صادر گردد.
  2. نظافت دستگاه: در این مرحله تمامی قطعات دستگاه که نیاز به نظافت دارند از روی دستگاه باز شده و همراه با دستگاه تمیز می شوند. طی این مرحله دستگاه بصورت کامل نظافت شده و چنانچه قطعاتی دارای مشکلاتی باشند که در عیب یابی اولیه دیده نشده اند در این مرحله شناسایی می شوند.
  3. رفع عیب و تعویض قطعات: عیوب مشخص شده رفع، و قطعات معیوب تعویض شده سپس دستگاه جهت تست اولیه آماده می گردد.
  4. تست مجدد و رفع عیوب احتمالی: دستگاه توسط خود کارشناس تست شده و در صورتی که عیوبی باقیمانده باشد رفع می گردد.
  5. تنظیم نهایی و تست کنترل کیفیت: در انتها دستگاه مطابق کاربرد مشتری تنظیم و توسط سرپرست فنی و مطابق دستورالعمل های داده شده تست کنترل کیفیت می گردد.

موارد فوق هنگام انجام تعمیر در محل مشتری تغییر کرده و با توجه به شرایط نظافت دستگاه بصورت کامل  نبوده و موضعی می باشد . تست نهایی نیز توسط نماینده مشتری انجام می گردد.