قرارداد پشتیبانی


 

 

 

امروزه واحدهای صنعتی به سمت مدیریت  هزینه گام برداشته اند که در این میان یکی از عوامل مورد توجه هزینه های ناشی از توقف تولید در اثر خرابی ابزار  و ماشین آلات می باشد. علاوه بر آنکه عدم تولید و هزینه های نیروی انسانی وتعمیر به ضرر سازمان می باشند، گاه مشاهده  می شود که عیب پیش آمده یا قطعه معیوب منجر به آسیب برخی دیگر از قسمت های دستگاه نیز شده است. در نتیجه سرویس های دوره ای می تواند یک راه حل مناسب و کارا جهت جلوگیری از موارد مطرح شده باشد.

مشتریان محترم می توانند با پر کردن فرم زیر اقدام به عقد قرارداد پشتیبانی جهت استفاده از سرویس های دوره ای با توجه به نیاز خود نمایند.