نصب و راه انداری


 

 

 

مشتریان محترم در مواردی که دستگاه های بسته بندی تسمه کش، استرچ یا چسب زن خود را از خارج از کشور تهیه نموده اند و نیاز به نصب و راه اندازی آن توسط کارشناسان داخلی دارند می توانند با این مرکز تماس حاصل نموده و از خدمات نصب و راه اندازی بهره مند گردند.