فرم درخواست گارانتی
* فیلدهای ستاره دار اجباری هستند.
نام و نام خانوادگی متقاضی (*)
این فیلد نباید خالی ارسال شود
نوع درخواست (*)
لطفا نوع درخواست را مشخص نمایید
نوع دستگاه بسته بندی
ورودی نامعتبر
شماره کارت گارانتی
ورودی نامعتبر
کشور سازنده
ورودی نامعتبر
نام شرکت فروشنده
ورودی نامعتبر
نام شرکت
ورودی نامعتبر
مدل دستگاه
ورودی نامعتبر
شرکت سازنده
ورودی نامعتبر
تلفن تماس فروشنده
ورودی نامعتبر
شماره تماس (*)
این فیلد نمی تواند خالی بماند
شماره سریال دستگاه
ورودی نامعتبر
سال ساخت
ورودی نامعتبر
آدرس فروشنده
ورودی نامعتبر