شرکت اطمینان گستر یارای  صنعت خاور  متعهد است که در زمینه خدمات پس از فروش ، ماشین آلات بسته بندی را در صورت بروز مشکل در مدت تعیین شده بسته به نوع دستگاه  و برند  گارانتی تعمیر یا تعویض نماید بر همین اساس این کمپانی  که عهده دار  اجرای ضمانت دستگاه های تسمه کشی می  باشد ، موارد تحت ضمانت و نقض ضمانت را در این راستا تعریف کرده است و  متعهد می باشد تا در مدت تعیین شده برای کالای مشخص، چنانچه شامل موارد نقض گارانتی نشود، هر گونه خرابی را دراسرع وقت بصورت رایگان تعمیر و یا در صورت لزوم تعویض نماید . 

 

نکته اینکه : شرایط گارانتی  و مدت گارانتی در انواع دستگاهای تسمه کشی متفاوت می باشد و پایبندی  این  شرکت  جهت ارائه خدمات در راستای قراردادی که در زمان فروش کالا با مشتری منعقد نموده است ، می باشد .  

 قابل ذکر است که در حالت استاندارد ، موارد قید شده ذیل دستگاه را از گارانتی خارج می نماید :

1-نوسانات برق                                                                                                  

2- ورود اجسام خارجي به درون دستگاه یا هر نوع عامل خارجی كه  موجب اخلال در عملکرد آن شده  و یا به قطعات آسيب برساند                                                                                             

3-تعمير دستگاه توسط افرادي غير از متخصصين اطمينان گستر در طول دوره گارانتی                                                               

4-استفاده از مواد مصرفي غير استاندارد.  ( مثل تسمه تعریف نشده برای دستگاه )                                                                                                     

5-ضربه زدن به دستگاه و يا صدمات ناشي از حمل و نقل به هر شكلي كه در كاركرد دستگاه ايجاد مشكل سازد 

 

در پایان یاد آور می شود گارانتی یک تعهد بر حسب عرف صنایع و خدمات است ، شرکت اطمینان گستر در همه حال پشتیبان و همراه مشتریان خود می باشد .