استرچ پالت

استرچ پالت میزگردان جوین پک ALPHA2000

استرچ پالت میزگردان جوین پک ALPHA2000

دستگاه استرچ پالت ALPHA2000 یک دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک است که برای استرچ کردن انواع پالت ها در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به صورت میزگردان طراحی شده و متناسب برای کاربری های عمومی است.

مشاهده جزئیات