دستگاه های فول اتوماتیک

دستگاه های فول اتوماتیک

دستگاه های فول اتوماتیک

دستگاه تسمه کشی فول اتوماتیک غلتکی با میز پایینی برند جوین پک تایوان می باشد . مناسب برای بسته های سنگین و حجیم و قابل ادغام با خطوط تولید مختلف است . تسمه های قابل استفاده برای این دستگاهها پلی پرو پیلن و پلی اتیلن ترفتالیت با عرضهای 9 , 12 , 15   می باشد . سرعت تسمه کشی آن 24 دور در دقیقه است . 

مشاهده جزئیات