کارشناسان فروش شرکت اطمینان گستر به پشتوانه 30 سال تجربه ی هلدینگ شرکت بهبند در زمینه تولید تسمه های پلیمری ، تولید و مونتاژ دستگاههای بسته بندی و دستگاههای تسمه کشی ، در گام نخست بهترین راهنمایی را با توجه به نوع محصول مشتریان ارائه خواهند داد . 

بی شک تطبیق دستگاه با صنعت و همچنین دستگاه با نوع تسمه ( تسمه پلی پروپیلن ، پلی اتیلن ، فلزی) و استرچ ، نیاز به تخصص کافی جهت پیشگیری از هزینه های مازاد دارد . 

استفاده از بهترین دستگاه تسمه کش یا استرچ پالت ( رپر ) با بهترین کیفت تسمه و استرچ ولی سایز نامناسب موجب وارد آمدن خسارت به دستگاه ، تسمه و استرچ و در نهایت کیفیت بسته بندی یا تسمه کشی خواهد شد. 

در این میان کارشناسان فروش می توانند اطلاعات مورد نیاز جهت انجام یک فرایند استاندارد در اختیار شما قرار دهند .